2nd-trainロゴ
【メトロ】10000系を使用した急行新木場行き(K運用代走)の拡大写真 TopicPhotoID:36393
画像をタッチすると拡大されます。
【メトロ】10000系を使用した急行新木場行き(K運用代走)の拡大写真